Památky v našem okolí

23.09.2020

Pokud máte rádi historické objekty, náš kraj je jimi přímo posetý, přitom nemusíte jezdit tak daleko, většina těchto památek naleznete v našem blízkém okolí do 25 km, ty významné dokonce ještě blíže do 12 Km. Památky jsou dostupné nejen pro cyklisty ale i pro nenáročné turisty. Můžete jed od nás i autobusem.  


Obec Moravičany

Naše obec patří k nejstarším osídleným lokalitám v okrese Šumperk. První stopy osídlení se objevily již v mladší době kamenné - asi 2500 let př. n. l. Z četných vykopávek je doložena lužická kultura z období 1200 - 600 let př. n. l., později zde byly zřízeny osady v době keltské a římské. Slované se usídlili v této lokalitě již v 6. století, ve století 11. a 12. zde existovalo slovanské hradiště.

První ověřená zmínka o Moravičanech pochází z roku 1249. Obec ve své historii dvakrát vyhořela, poprvé za třicetileté války, podruhé v roce 1860. Kolem 1848 patřily Moravičany k nejvyspělejším zemědělským obcím mohelnického soudního okresu. Zemědělský ráz obce přetrval dodnes.

Naše obec je malebná a máme zde mnoho zajímavých památek.


Hrad Bouzov

Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku. Hrad je známy z mnoha pohádek například O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo známi film Kopretiny pro zámeckou paní. V okolí hradu je mnoho využití pro děti jako bobová dráha, hřiště nebo krásný park. S tohoto místa přes léto odlétají i vyhlídkové horkovzdušné balony. Kousek od hradu je veliké parkoviště kde zaparkují karavany nebo obytné vozy 


Hrad - zámek Úsov

Raně gotický hrad Úsov s dispozicí francouzského kastelu byl postaven na rozhraní starého sídelního území a královského hvozdu. Přímo nad městem se vypínají hrad a zámek, což je poměrně řídký případ, kdy původní hrad a pozdější zámek stojí vedle sebe ve vzácné symbióze, aniž by stavba druhého znamenala zánik nebo úplnou přestavbu prvého. V objektech úsovského zámku sídlila po dlouhou dobu správa panství, v letech 1852 - 1867 zde působila první lesnická škola na Moravě, v letech 1911 - 1914 městská obchodní mlynářská škola a v meziválečném období česká obecná menšinová škola. V roce 1898 schválil Jan II. z Lichtenštejna zřízení lesnického a loveckého muzea s bohatými sbírkami zvířeny z rozsáhlých lichtenštejnských panství a z loveckých výprav do Polska, Itálie, Afriky a Indie. Pro jejich umístění byl následně vybrán Úsovský zámek. Lichtenštejnové vlastnili zámek do roku 1945, poté ho spravoval stát, od roku 1995 je hrad a zámek majetkem města Úsov. https://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.cz/index.php/cs/nase-muzea/lovecko-lesnicke-muzeum-v-usove 

Na proti zámku je dostatečně velké parkoviště.


Hrad Mírov

Hrad Mírov byl vybudován na skalnatém útesu nad obcí Mírov nejpozději v letech 1258-1266. Původně vznikl asi jako biskupský lovecký hrad, jehož založení se většinou připisuje olomouckému biskupovi Brunovi ze Schauenburku (1245-1281). Dnes hrad slouží jako státní věznice. V okolí hradu je malebná kouzelná krajina bez turistů.Zámek Náměť na Hané

Nepříliš známy o to krásnější Zámek Náměšť na Hané s překrásnou vyhlídkou do moravské krajiny Je charakteristický přepracovanými francouzskými vzory, zesílenými vlivem moravského baroka. Zámek má typickou čtyřkřídlovou dispozici kolem nádvoří a obklopen je kruhovým parkem o rozloze 2,5 ha, v jehož středu je zámek situován a z něhož vycházejí čtyři cesty lemované lipovým stromořadím do všech světových stran. Zámek se kromě jiného pyšní sbírkou slavnostních kočárů. V parku najdeme velkolepé stromy, jmenujme alespoň červený buk či dnes tolik populární jinan dvoulaločný (ginco biloba). Poslední zásadní úpravy parku se realizovaly pod vedením zahradního architekta Křemene v roce 1925. Tento objekt se řadí k nejvýznamnějším na Moravě. Kromě zajímavých dřevin tu najdeme i kolonádu, litinový altán a bazén. Zámek má mnoho prohlídkových okruhů, 3 hlavní včetně pohádkového, filmového a v zimě vánočního. 


Hanácké muzeum v přírodě

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích, známý též jako Hanácké skanzen, je jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané.

Areál se skládá ze tří špaletových stodol z první poloviny 19. století a jedné stodoly z roku 1987, na které navazuje zahrada s ovocnými stromy a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z roku 1875.

Vzdálenost autem 22 Km na kole přes CHKO Litovelské Pomoraví 24 km.


Zámek Chodobín

Zámek v empírovém stylu a areál, který ho obklopuje, stojí na místě bývalé tvrze, která zde byla již ve 13. století.
Historie zámku je úzce spojena s obcí a panstvím. Sídlily zde významné a velmi vzdělané šlechtické rody Zoubků ze Zdětína (1481-1590), Hájovských (1590-1604), Bokůvků z Bokůvky (1604-1622), polský šlechtic a spisovatel Vavřinec Jan rytíř Rudawski (1661-1671) a pánové z Wittenu a Andlern. Tyto rody přebudovaly původní tvrz na zámek, který několikrát přestavěly.
V období kolem roku 1975 následovala velká rekonstrukce spojená s adaptací objektu zámku na reprezentativní sídlo mezinárodní třídy provozované firmou Sigma Olomouc. V době po převratu byl pak komplex provozován na vrcholné úrovni a hostil tehdejší špičky nejvyšších tuzemských i zahraničních činitelů.


Hrad Sovinec

Hrad Sovinec a stejnojmenné městečko se nacházejí cca 33 km od nás z Moravičan nebo 13 km jižně od Rýmařova na okraji masivu Nízkého Jeseníku a Andělskohorské vrchoviny, který nese podle hradu název Sovinecká vrchovina. Je situován na výrazné ostrožně, orientované delší osou ve směru západ - východ, v horském údolí v nadmořské výšce kolem 500 m poblíž historické vedlejší cesty, spojující Moravu se Slezskem, která tudy procházela z údolí Oslavy Valšovským žlebem dále na severovýchod. Pověsti o hradu Sovinci vycházejí z jeho temné minulosti hlavně za druhé světové války a poválečné historii. Hrad byl založen bratry Pavlem a Vokem ze starého moravského rodu Hrutoviců mezi léty 1329, kdy se ještě píší "z Huzové", a 1332, kdy se poprvé psali "ze Sovince" (de Schowyencz).


Mapa památek v našem okolí

A kdyby vám výčet zde uvedených památek a historických míst přece jen nestačil, stačí kliknou na mapu a můžete se rozjet do míst známých i neznámých.