REZERVACE POBYTU

- NEŽ SI ZAREZERVUJEŠ ČTI -

Etické desatero bezkempaře

Chceme chránit přírodu, klid i dobré mezilidské vztahy, chceme udržet kvalitní službu. Bezkempu je pro všechny slušné a civilizované lidi, kteří právě chtějí utéct před hlukem a negativními dopady civilizace. Proto každý kdo využívá naší služby bezKempu.cz a cestuje na pozemky majitelů, musí dodržovat tento etický kodex. V případě závažného porušení může být ze systému vyloučen, navíc může obdržet negativní hodnocení od majitele pozemku. Přesto doufáme, že tyto zásady i sami berete jako samozřejmost.

Nehlučíš

Na pozemku a v jeho bezprostředním okolí budeš udržovat klid po celou dobu pobytu, tzn. i přes den, a samozřejmě dodržovat noční klid. Jsi zodpovědný za celou svoji posádku i případně psa. Nebudeš pouštět hlasitou hudbu a budeš mluvit potichu, abys nerušil/a nikoho v okolí. Je zakázáno využívat službu bezKempu k pořádání hromadných oslav i tzv. "grilovaček", či si zvát k sobě další kamarády či návštěvy ( bez vědomí majitele ). Pokud máš nutnou potřebu "pařit", není služba bezKempu pro Tebe vhodná!

Uklidíš

Při odjezdu nezanecháš na pozemku nic, co tam nepatří, tzn. odvezeš si veškeré odpadky s sebou popř. je vyhodíš na místa k tomu určená.

Nepoškodíš přírodu

Většina pozemků je umístěna v krásné přírodě, kterou je potřeba chránit. Chovej se ohleduplně k rostlinám, zvířatům i celému okolí. Dodržuj pravidla a řády místních parků a oblastí.

Nepodpálíš

Pokud je na pozemku povoleno rozdělávat oheň, budeš využívat pouze ohniště k tomu určené. Po celou dobu budeš mít oheň pod kontrolou a po skončení oheň pořádně uhasíš. Zároveň sleduj aktuální situaci v oblasti, pokud není zákaz kvůli suchu atd.

Nevyleješ záchod svůj

Nebudeš nikde na pozemku vylévat obsah chemického WC. Pouze po dohodě s majitelem na místo k tomu určené. To samé platí pro odpadní vodu.

Nadměrně se neopiješ

Podobně jako u hluku, je nevhodné požívat nadměrné množství alkoholu a pak svým projevem obtěžovat ostatní v okolí, popř. sousedy. Samozřejmě rozumná konzumace alkoholických nápojů je možná, ale pokud budeš v podnapilém stavu obtěžovat ostatní, budeš bez náhrady z pozemku vyloučen/a. Dokonce může být přivolána policie ČR a celá Tvoje skupina může mít díky Tobě problém v budoucnu používat naší službu.

Pozdravíš sousedy

Pronájem pozemku je i jistou zátěží na mezilidské a sousedské vztahy. Chovej se k okolním sousedům ohleduplně, jako by to byli Tví sousedé doma. Je hezké je pozdravit a ujistit je, že nebudeš dělat žádné problémy.

Pochopíš

že služba bezKempu není kemp, ani služba pro "fajnovky" hledající luxus hotelu. Naopak bezKempu je založeno na lidskosti a obyčejnosti. Proto měj pochopení, že některé věci prostě nemusí fungovat jako v hotelu a často většinu případných problémů a nedostatků vyřešíme společně slušným a lidským přístupem. Protože bezkempaři se mají rádi.

Neobejdeš

Díky drobným poplatkům, které inkasuje služba Bezkempu z nájmu od majitele, může celá služba fungovat, zajišťovat její kvalitu a funkce. Proto je zakázáno se pokoušet domlouvat s majitelem tzv. "napřímo" a to kvůli zdánlivému pocitu ušetřených pár korun, tak riskovat, že budeš navždy zablokován popř. i majitel.

Poděkuješ

Majitelé pronajímají své pozemky nejen kvůli penězům, ale také proto, že se rádi setkávají s lidmi, že je to baví a rádi se o svůj pozemek starají. Udělá jim velkou radost, když jim po skončení pobytu poděkuješ a také napíšeš hodnocení (přijde e-mailem po skončení pobytu).

Amen

- Rezervace pobytu -

Rezervace pobytu probíhá po registraci na portále bezkempu.cz kde naleznete volné termíny s niž si můžete, vybrat stačí kliknou